Při hodnocení ekonomických výsledků se ve všech výrobních podnicích skloňují ve všech pádech pojmy efektivita, pracovní prostředí a také bezpečnost práce. Právě bezpečnostní rizika jsou častým problémem, neboť největší podíl na vzniku pracovních úrazů má nepozornost, nesoustředěnost a jev, kterému se obecně říká provozní slepota.

Pracovníci sice vidí různé nápisy a cedulky, ale jelikož se v provozu pohybují delší dobu, přestávají jejich obsah vnímat. Vinou rutinního pohybu po pracovišti pak mohou snadno vstoupit do jízdní dráhy vysokozdižného vozíku či jiné manipulační techniky. Jak tomu zabránit ukazuje projekt společnosti Visap.

V čem spočívá podlahová projekce

Firma Visap přichází s převratným řešením, jehož podstatou je světelná signalizace, čili promítání výstražných značek na podlahu přimo před procházející osobu. Tento systém varování je mnohem účinnější než tradiční výstražné nápisy. Pokud se před vámi náhle na podlaze objeví jasný světelný signál v podobě výstražné značky „STOP“, nepochybně vás to přiměje k větší pozornosti. Optická signalizace je efektivní nástroj v boji proti provozní slepotě a rutině, které jsou jednou z nejčastějších příčin pracovních úrazů ve výrobních provozech.

Jak systém světelné signalizace zavést?

Nejprve je nutné poslat firmě Visap objednávku, na jejímž základě si s Vámi její pracovníci domluví nezávaznou schůzku přímo ve výrobních prostorách. Po seznámení se s prostředím a celým výrobním cyklem pak Visap provede důkladnou analýzu bezpečnostních rizik a navrhne optimální řešení. Jeho smyslem je zejména eliminovat rizika vzniku pracovních úrazů, ale zároveň také zvýšit efektivitu celého výrobního procesu a zlepšit pracovní prostředí. Výsledek pak přispívá jednak k dodržení plánu BOZP, a jednak k zatraktivnění daného podniku v očích jeho vedení i zaměstnanců, ale i jeho obchodních partnerů. K reklamě a propagaci firmy může posloužit také projekce loga v kinech, klubech nebo při pořádání společenských, kulturních či sportovních akcí.