Firma ZAKRA s.r.o. prodává specializované služby v oblasti takzvaného vodohospodářství. Ať už si přejete postavit ČOV, vodovodní či kanalizační přípojku, ZAKRA je pravá volba. V ZAKRA obdržíte vše od A do Z. V jiných slovech, že po konzultaci, kdy probereme možnosti a vyjasníme detaily, od našich lidí za neobyčejně nízkou a přátelskou cenu dostáváte profesionální projekt, dokumentaci k projektu, komentář odborníka a také nemálo dalších doporučení.

Nad to vám pomáháme ve vyřizování potřebností se státními orgány a překonáním jakékoli překážky nebo háčku, které se v průběhu zařizování mohou zjevit. Z vaší strany není třeba zhola nic. Usilujeme o to, aby si naši klienti mohli užít maximální komfort a měli co nejméně starostí s nudným procesem pořízení ČOV, nádrží, studen.