Dnes již značně populární inteligentní dům zajišťuje optimální vnitřní prostředí pro život bydlících lidí. Soustřeďují se v něm myšlenek a nejnovějších výsledky vědeckých výzkumů. Inteligentní dům by měl zajistit nejen bezpečí, ale zejména snížení ekonomických nákladů na provoz.

Srdcem je centrální systém, na který jsou jednotlivé prvky napojeny a který dokáže jejich provoz ve vzájemných vztazích řídit. Jedním ze věcí, které dům řeší, je zatemnění.

Stínících prostředky

Za stínící prostředky se považují rolety, žaluzie, markýzy a závěsy. Těch je možno koupit na našem trhu velké množství jak v druzích, typech, kategoriích, barvách apod. Ale při projektování se musíme rozhodnout pro jeden typ, resp. i několik typů pro různá okna z hlediska umístění a velikosti.

Účel stínění

Stínění by v domě mělo okna zakrývat, tedy především zabránit pronikání světla do místnosti, pokud je to nežádoucí nebo podle přání obyvatel domu. Stínění má však i nepopíratelný vliv na tepelné hospodaření, tedy zejména na úsporu tepla, protože zabraňuje nežádoucím únikům tepla. Některé žaluzie, např. kovové venkovní, mohou také přispět i k ochraně domu, protože brání vstupu nežádoucích osob právě přes okenní otvory.

Princip venkovní

Pro efektivní využití stínění oken je důležitá meteorologická stanice na budově. Ta sbírá data a předává je do centrálního systému. Jde o venkovní teplotu, rychlost a sílu větru, vlhkost i tlak vzduchu, sluneční svit apod. Například, když pak pálí slunce do oken, systém roztáhne markýzy a spustí žaluzie či rolety, pokud chceme, aby tato okna byla chráněná a ochlazovaná. Naopak při silném větru zase zatáhne markýzy, aby okna chránily před poškozením.

Princip vnitřní

Pro použití vnitřních žaluzie je tento systém nevhodný. Jde o to, že světlo a teplo by se na nich zachycovalo až v okamžiku, kdy projde sklem do interiéru, a zpětně ho odráží na sklo. Tím se více zahřívá prostor mezi oknem a žaluzií, a to vede k dalšímu ohřívání žaluzií a tím i celé místnosti. Proto se doporučuje zastiňování uvnitř oken (mezi tabulemi skla) nebo před nimi, kdy se teplo odvětrává přirozeně do venkovního prostoru.

Závěr

Inteligentní dům je natolik inteligentní, že nás třeba dokáže budit nejen zvukovým signálem, ale také stíněním oken. Takže místo nepříjemného budíku se začne třeba pomalu vytahovat žaluzie a do místnosti se postupně pouští stále větší světlo. Je pravda, že se s tím pojí i pozvolna se zesilující hudba.